Jacinta: Soms kun je iets niet zeggen, maar wel creatief uitbeelden!

Boekpresentatie "Kleur je zinnen"

Ongeveer een jaar geleden stuurde Jacinta mij, Esther, haar manuscript met de vraag of het bij de uitgeverij zou passen. Ik was daar meteen enthousiast over. En nu het boek gedrukt voor me ligt, is dat nog veel meer geworden. Ik stel Jacinta wat vragen over haarzelf, haar boek en achtergrond.

Droomvallei Uitgeverij geeft jouw boek Kleur je zinnen uit.
Kun je iets vertellen over de opzet van het boek en voor wie het bestemd is?

Het boek Kleur je zinnen neemt je aan de hand van kleur en zingevingsvragen mee op een reis naar je binnenwereld. Het is een kleurrijk inspiratie- en bezinningswerkboek met daarin afbeeldingen en informatie van mijn 30 dagen kleur je zinnen project. Deze kleurrijke zinnen zijn door het boek heen verweven en in het boek vind je bij elke kleur ook tal van opdrachten en inspiratie om zelf op een kunstzinnige manier je eigen vorm te vinden in het uitdrukken van je creativiteit. Het is een boek wat je naast je bed kunt leggen en je door kunt laten inspireren, want alleen al het kijken naar de afbeeldingen en de manier waarop het boek vormgegeven is geeft mensen heel veel goeds. Maar je kan het boek ook op je werktafel leggen en je erdoor te laten inspireren om je creativiteit wat meer te ontwikkelen. Of voor wie in een moeilijke fase van het leven zit, biedt mijn boek ook tal van ingangen om veranderingen die je in jezelf zou willen vormgeven, om daar doorheen te werken en te beleven. Mijn boek is voor een hele brede doelgroep geschikt. Voor mensen die aan het begin staan van een, wat je zou kunnen noemen spirituele ontwikkeling, naar een zoektocht in zichzelf, maar ook mensen die hierin al een hele weg afgelegd hebben, vinden in mijn boek nog steeds herkenning en worden door mijn boek geïnspireerd.

Boekpresentatie "Kleur je zinnen"
Boekpresentatie “Kleur je zinnen”
-102122317228B89278
Kleur, kleur, kleur!

Waarom heb je juist dit boek geschreven?

Soms gebeuren de dingen aan je omdat ze moeten gebeuren. Bij mij was dat met dit boek het geval. Ik beschrijf in mijn boek ook dat ik dat wat ik deel met de wereld in mijn boek ook door mezelf ervaren en beleefd wordt. Ik heb op een gegeven moment gevoeld dat ik wel heel erg verlang naar creativiteit en naar het komen in een bepaalde stroom van creaties en mezelf goed voelen, maar dat dat niet iets is wat vanzelfsprekend gebeurt. Het is iets waar je jezelf op toe mag leggen. En dat deed ik een paar jaar geleden bij mezelf want ik volgde toen 30 dagen mijn kleurrijke zinnen en ontdekte hoe blij ik er van werd om me elke dag te verbinden met dat wat ik eigenlijk zo graag doe maar wat er steeds maar niet genoeg van kwam. Mijn gevoel is dat heel veel mensen in die situatie zitten dat ze eigenlijk iets willen, maar dat het er steeds maar niet van komt. Mensen willen, behalve dat ze leven voor het geld en voor hun baan, vaak veel hoofdwerk waarin ze misschien niet eens zoveel voldoening vinden, missen eigenlijk de verbinding met de dingen die er werkelijk toe doen en die een gevoel van vervulling geven. Ik heb het gevoel dat het nodig is dat meer mensen tijd inruimen voor deze, wat ik noem aandachts-momenten en stilte-momenten maar ook momenten van creatieve inspiratie, waardoor ze zichzelf voeden met dingen die heel wezenlijk zijn. Mijn boek is daarbij een gids, een handleiding. Net zo goed als je wanneer je wandelt in de natuur op een vreemde plek soms een kaart nodig hebt om je weg te vinden, zo zou je mijn boek kunnen zien als een gids naar jouw binnenwereld en naar je bezieling, naar dat wat je diep van binnen bezig houdt en drijft, vaak onbewust, en wat door je er mee te verbinden en creatief vorm te geven, bewust wordt en waardoor je het als instrument in je leven kan inzetten. Het is wat dat betreft een zelfhulpboek, mensen kunnen met behulp van mijn boek een andere weg in hun leven inslaan, een weg waarbij ze meer vanuit verbinding met wie ze zelf ten diepste zijn en wat ze hier op aarde komen doen, hun leven vormgeven. En dat is mijn sterkste drijfveer, dat mensen vanuit bezieling gaan leven en niet vanuit vervlakking.

88758198168EEABF2

Wat is je achtergrond?

Ik heb in mijn leven heel veel verschillende dingen gedaan, ook dingen (werk) waarbij ik me niet zo gelukkig voelde. Dat is een van de redenen waarom ik nu zoveel drive voel om wel op het bezielingsstuk te gaan zitten. Het is haast teveel om op te noemen. Ik heb opleiding gedaan in vormingswerk, creatieve coaching, kleurentherapie, aura-soma, massage en intuïtieve ontwikkeling.  Ik heb heel veel gedaan op het gebied van allerlei creatieve werkvormen (ik houd van creativiteit in de breedste zin van het woord), ik heb opleiding gedaan op het gebied van kinesiologie, energetisch werk, natuurcoaching, schrijven, tarot, healing. En ik heb veel geleerd aan het leven zelf. Eigenlijk is heel de weg die ik afgelegd heb van belang, ik voeg het nu aaneen tot een heel eigen geheel.

Waarom doe jij wat je doet met jouw bedrijf en boek?

Ja, omdat dat is wat ik het liefste doe, mensen terugbrengen naar zichzelf , naar hun eigen hart, naar het genieten van de creativiteit en mensen leren zien hoe mooi en wonderlijk het leven in elkaar zit. Ik word er heel erg blij van als mensen daar ook oog voor krijgen en ook de boodschappen en signalen in hun eigen leven op kunnen pakken, waardoor ze ook meer kleur beleven in hun leven, waardoor het leven meer glans krijgt. Je zou kunnen zeggen ‘het leven is zwaar en moeilijk en ik kom allemaal vervelende dingen tegen’, maar je kunt het ook omdraaien en zeggen ‘het leven is een avontuur dat geleefd wil worden en wat is de reis die ik hierin te gaan heb’. Ieder mens heeft een eigen pad af te leggen en heel veel mensen realiseren zich niet dat het dat is wat ze hier te doen hebben. Ze voegen zich naar wat er van buitenaf gevraagd wordt, terwijl er eigenlijk een roep van de ziel is om de innerlijke weg af te leggen. En in mijn gevoel geeft juist die innerlijke weg, als je van binnen naar buiten je leven leidt, geeft jouw dat een gevoel van gelukzaligheid.

Door alles wat ik in mijn leven ervaren heb, ben ik heel goed in staat om dit ook bij anderen te zien en ze hierin te begeleiden. Ik loop een eindje met ze mee in deze zoektocht, naar ‘hoe doe je dat dan’ hoor ik mensen vaak zeggen. ‘Hoe moet dat dan, ik weet niet waar ik beginnen moet’. Wat ik ook vaak hoor is ‘ik ben niet creatief, ik vind het wel heel erg fijn om me er mee bezig te houden maar het komt er steeds maar niet van’. In feite roep ik mensen op om de creator van hun eigen leven te zijn en expressie te geven aan dat wat je voelt van binnen.

Waar komt de naam Studio Zafaran vandaan?

Zafaran is Arabisch voor het woord kleur en de kleur geel. Ik werk heel veel met mensen vanuit kleur werk, kleur is mijn ingang. Kleur is een taal, een taal om met jezelf, met het leven en wat er in je leven gebeurd en met je creatieve uitingen te communiceren, daarom vond ik dat een hele toepasselijke naam. Bovendien is Zafaran afgeleid van saffraan, saffraan zijn de meeldraden van de saffraankrokus, het kostbaarste goud in het hart van de bloem. We kennen allemaal wel de saffraandraadjes waarmee je je eten kleurt, waarvan wordt gezegd dat ze een troostende en opwekkende eigenschap hebben. Saffraan is een kleurstof en ik werk met kleur als stof tot creatie en bezinning werk. Ook het troosten en opwekken zijn woorden die passen bij wat ik bij mensen doe. Veel mensen hebben met verlieservaringen te maken, daarbij kun je wel wat steun gebruiken. En het opwekken is ook het inspireren wat ik doe. Ik geef mensen stof tot nadenken, tot bezinning, tot het volgen van de weg waarin het leven kleurrijker beleefd wordt.

Wat vind jij belangrijk in het leven en waarom?

Ik vind het heel belangrijk dat ik dicht bij mezelf blijf, dat ik me verbonden weet met de natuur en met de mensen om me heen. Dat ik tijd en ruimte genoeg heb om die dingen te doen waar mijn hart vol van is. Dat ik de schoonheid zie van het leven, de verwondering, dat ik het goede zie, dat ik leef vanuit het hart en vanuit verbinding met hemel en aarde.

Waarom ik dat zo belangrijk vind?

Omdat we deel zijn van een geheel. We voelen ons vaak alleen op deze wereld, maar we zijn een, al-een en dat is de beweging die ik elke keer maak en waar ik ook enthousiast over ben om anderen daar bij te brengen. Ik vind het belangrijk dat mensen oog hebben voor elkaar en voor de kleine dingen, ook voor de pijn die we allemaal los van elkaar oplopen en ik heb het gevoel dat we mogen leren om daarin er meer voor elkaar te mogen zijn.

Welke rol speelt kleur in het leven van mensen?

Kleur is alles, kleur is het leven. Zonder kleur geen leven, want kleuren zijn het licht en wij hebben het licht nodig om ons gezond en prettig te voelen. Mensen worden blij van kleur, kleur voedt je ziel, kleur is een communicatiemiddel, kleur geeft je een gevoel van schoonheid en ontzag ook voor de magie van het leven en het licht, dus ja dat mensen hun ogen openen voor de schoonheid van kleur is in mijn ogen van levensbelang. Aan kleur en aan het licht kun je eigenlijk het hele leven herleiden, eraan koppelen. Wij zijn het licht en kunnen in ons licht staan, wij zijn kleur en wij kunnen kleuren beleven, onze kleuren beleven en uitdrukken.

Waarom is creatief zijn zo belangrijk?

Soms zijn er dingen die niet gezegd kunnen worden, dan is het heel fijn als je het op een creatieve manier wel kunt uitdrukken. Soms zijn er geen woorden voor, maar is er wel een beeld wat dat uitdrukt. Creatief zijn geeft gewoon ook heel veel vreugde. Het is het gevoel dat je zelf een schepper bent en dat zijn we allemaal. Het leven schept telkens nieuwe vormen die zich ook door jou heen willen uitdrukken. Er is geen fijner gevoel dan te voelen dat jij nieuwe vormen schept, doordat jij je openstelt voor de creatieve stroom. Creativiteit geeft spel aan je leven, maakt het leven minder serieus, het is heel plezierig om te doen, het is een ontdekken van nieuwe gebieden, van nieuwe mogelijkheden. Als je hart hebt voor creativiteit heb je hart voor het leven, ontzag voor het leven. Het is de bezieling in het leven.

Geldt dat ook voor kinderen of alleen voor volwassenen?

Ja, natuurlijk geldt dat voor alle leeftijden, daar is echt geen leeftijd aan gebonden. Kinderen kunnen het nog heel erg van nature, het zich vreugdevol uitdrukken aan creativiteit. Aan kinderen kun je ook zo mooi zien dat creativiteit van levensbelang is, want je ziet een kind uit zichzelf niet gauw onbezield leven, een kind wil juist creatief vormgeven. Kijk maar naar een spelend kind in een zandbak. Dat gaat vanzelf, dus het is een natuurrecht, creativiteit is een natuurrecht. Kinderen hebben dat nog van nature en wij  als volwassenen mogen ons dat natuurrecht weer toe-eigenen.

Welke vraag ben ik vergeten en moet ik je toch stellen? Stel hem dan nu zelf.

Wat is er nodig om in je creatieve stroom te komen?

Het antwoord op deze vraag vind je op mijn blog.

Kijk daarvoor bij www.kleurenreis.nl/hoe-kom-je-je-creatieve-stroom/

-87406329253FD297F

Bedankt Jacinta!

Creatieve kinderen: lezing bij de Ouders Natuurlijk Beurs

Herken je dit?
De kinderen zijn aan het spelen in de woonkamer.
Je denkt dat je best even snel een wasje op kan hangen.
Ze maken geen ruzie en het is rustig.
Heerlijk rustig.

Tegenwoordig gaat er dan bij mij al een luide alarmbel rinkelen.
Als ik namelijk bij die rustig spelende kinderen ga kijken, hebben ze iets verzonnen.
Iets heel creatiefs.
Zoals schilderen met stroop en pindakaas.
Een toren maken van luierdoekjes.
De planten uit de potten halen en in andere potten zetten.
Verkleden met gordijnen en kussens.

Kinderen zijn van nature creatief.
Het creatief zijn gaat verder dan het tekenen en het schilderen.
Het gaat om out of the box denken.
Oplossingen verzinnen waar een ander niet opkomt.
Kinderen kunnen dit nog heel makkelijk.
Alle bezwaren die ik heb, vegen zij moeiteloos van tafel.

Ik denk dat het belangrijk is dat we de kinderen blijven stimuleren in het creatief zijn.
Natuurlijk baal ik ervan als de hele woonkamer verbouwd is.
Als de jongens na een vakantie een boot willen timmeren en vervolgens de tuin weken vol ligt met hout, hamers en ik mijn nek breek over de werkbank (want de rommel die ze maken, moeten ze zelf opruimen … )

Bij de Ouders Natuurlijk Beurs ga ik een lezing geven over het nut en de noodzaak van creatief zijn voor kinderen.
Wat kunnen ze ermee als kind.
Hoe kan het doorwerken in hun volwassen leven.
Wat wij als volwassenen kunnen en mogen leren van kinderen.
Ik vertel wat ik heb gezien in de vele workshops die ik tot nu toe heb verzorgd.
Ook heb ik wat onderzoek gedaan naar dit onderwerp om een en ander nader toe te kunnen lichten.

Voor mij werkt dit thema door op alle fronten.
Zowel in mijn werk als privé leven pas ik dit toe.
Bij Droomvallei Uitgeverij geef ik boeken uit die positief, creatief en inspirerend zijn.
De auteurs hebben zelf ervaren wat de effecten van creativiteit zijn en ze werken het allemaal op hun eigen manier uit.
Ik hoop dan ook velen te inspireren.

Is creatief zijn moeilijk?
Nee, ik denk het niet.

Vorige zomer heb ik vakantiekaarten gemaakt waar allerlei kleine tips worden gegeven om creatief te zijn.
Wat je kunt doen met weinig.
Een kleurplaat inkleuren, gewoon met potlood.
Ook hierbij neem ik een voorbeeld aan mijn kinderen.
In het bos hebben ze genoeg aan een stok om alle verhalen die ze willen na te spelen.
Ze bouwen iets moois met Lego.
Ik hoop dat dat lang zo blijft.

Creatief voor kinderen: lego ontdekken
Creatief voor kinderen: lego ontdekken

Kleurplaat vogel in de tuin

Het is goed te merken dat het lente is.
Iedere ochtend worden wij wakker gemaakt door een vogelorkest.
De merel is daarin goed te herkennen.
Als we de gordijnen opdoen, zien we het roodborstje in de kersenboom zitten.

Droomvallei Vogel
Droomvallei Vogel om zelf te detailleren

Dit is natuurlijk geen roodborstje.
Ik vind het leuk om zelf vogels te verzinnen.

Meestal begint dat met een vrij summiere vogel en omgeving, zoals deze, die steeds meer details krijgt.
Dit weekend ga ik hier mee verder.
Morgen, want vandaag staat er een bosdag op de planning.

Wat maken jullie van deze vogel?
Wordt ze net zo mooi als Vera?

Veel plezier met deze kleur plaat voor volwassenen en kinderen.
Kinderen kunnen er zo mee aan de slag.
Volwassenen kunnen eerst meer details aanbrengen.
Extra dieren in het gras.
Meer bloemen.
Vergeten speelgoed.
Wat jullie willen 🙂

Veel creatieve inspiratie.

Iedere maand verzorg ik een workshop “De Droomvallei Ontmoet Hundertwasser”.
Laagdrempelige workshops met super mooie resultaten.
Daag jezelf eens uit en kom naar Breda voor een ontspannen en gezellige workshop.
Meer informatie is te vinden op de website van de Droomvallei.

Of in het Youtubefilmpje: http://www.youtube.com/watch?v=5d46CeTnFoQ

Droomvallei Kersenboom
De kersenboom, helaas zonder het roodborstje

 

 

Droomvallei kleurplaat Carnaval clown

Het is bijna carnaval en carnavalsvakantie in het zuiden!
Daarom een nieuwe kleurplaat.
Met een clown.

Veel plezier ermee!

Droomvallei clown kleurplaat
Droomvallei clown kleurplaat

Meer creatieve inspiratie nodig?
Lees dan eens één van de bijzondere boeken van Droomvallei Uitgeverij.

Alles staat bij elkaar in deze Droomvallei folder.

Nagekomen bericht:
Afgelopen woensdag was het hier weer eens een vriendjes-stuif-eens-in.

Vasco heeft deze clown voor zijn moeder gekleurd.

Droomvallei Clown gekleurd door Vasco
Clown gekleurd door Vasco

Droomvallei vogel kleurplaat

De jongens zijn bezig met het bouwen van een carnavalswagen voor de optocht met school.
Het thema dit jaar is “31”, hebben wij te horen gekregen.
Wat het betekent weten ze niet en wij eigenlijk ook niet.
Ze hebben besloten dat een vogelwagen moet worden.
Allerlei materialen worden gespaard: wc rolletjes, verpakkingen van de hagelslag en melk.
Alles wordt keurig in de woonkamer uitgestald.
Op de bank, naast de piano. Het gereedschap in de stoelen en op de pianokruk.
Daar is het nog niet mee gedaan.
Of ik even wat vogels voor ze wil tekenen, zodat ze die kunnen gebruiken voor hun kar.
Vrolijke vogels in de lente.

Droomvallei vogel kleurplaat
Droomvallei vogel lente kleurplaat

Eén van de meisjes wordt de prinses.
Zij is alvast begonnen met het inkleuren.
Helaas is zo een speelmiddag altijd veel te kort.
De afspraak staat al weer voor volgende week woensdag.
Dan gaan ze verder met het project.

 

Droomvallei vogel kleur plaat
Droomvallei vogel kleur plaat

Meer tekenen, lezen of kleuren? Bezoek de site van Droomvallei Uitgeverij.

Er verschijnen iedere maand nieuwe mooie inspirerende boeken.

Lentewoordzoeker Droomvallei

Omdat vandaag de lente is begonnen, maar het nog niet echt weer is om uitgebreid naar buiten te gaan, een lentewoordzoeker van de Droomvallei.

De woorden kunnen ook schuin staan.

lente woordzoeker klein

Veel plezier ermee!

Meer lezen, tekenen en kleuren?

Bekijk dan eens de creatieve boeken van de Droomvallei. Overal (online) verkrijgbaar!

http://www.prachtboeken.nl

Droomvallei woordzoeker Carnaval

Droomvallei woordzoeker en kleurplaat

Ook zo een zin in carnaval?
Hier in het zuiden barst het komend weekend echt los.
Vandaar deze Droomvallei woordzoeker met als thema Carnaval.
Even een rustig momentje op de hectische dagen.
Mijn oudste is dol op het maken van woordzoekers.
Hij is er trots op als hij een woordje gevonden heeft, en voor hem is het een goede leesoefening.
Veel plezier ermee!

Meer lezen? Breng dan een bezoekje aan de Droomvallei winkel, of bestel de boeken in iedere (online) boekwinkel zoals Bol.com of Bruna.

Droomvallei woordzoeker en kleurplaat
Droomvallei Woordzoeker carnaval. tevens kleurplaat

 

De Droomvallei presenteert: Vogel Vera in het wonderbos

Vogel Vera is een kleine vogel.
Ze woont in een prachtige boom in het wonderbos.

Op een mooie dag wordt ze geroepen.

Wat zal ze doen?
Blijven?
Gaan?
En als ze wil gaan, hoe dan?
Met hulp van haar vriendjes gaat ze op pad en ze ontdekt diep verscholen in het wonderbos iets heel moois …

Eén van de deelnemers aan de Vogel Vera kleurwedstrijd stuurde deze kleurplaat in.
Vogel Vera kleurwedstrijd deelnemer

Op 4 november 2012 verscheen het prachtige prentenboek van Vogel Vera.
Grote gekleurde prenten.
Vrolijk en kleurrijk.
Op elke bladzijde een kort versje.
Door de opzet van het boek kan je heel makkelijk je eigen verhaal maken bij de prenten.
http://www.prachtboeken.nl/vera

Uiteraard (want het blijft een Droomvallei boek) hoort er ook een “En nu jij” stuk in dit boek.
Kleuren, verzinnen, aanvullen.
Oftewel alles om er je eigen verhaal van te maken.
Mag, hoeft niet!

Nieuwsgierig?
Je leest alles over vogel Vera en de wedstrijd op de Vogel Vera van de Droomvallei!

Veel creatief plezier!

De Droomvallei, Glitters en Glimmers in de nacht

Het is bijna zo ver!
De boekenweek.
En wij van de Droomvallei (ja, ik doe het allemaal niet alleen, ik heb een mooi team achter me staan) zijn dol op voorlezen.
Voorlezen is leuk, gezellig en leerzaam.
Ik lees mijn kinderen graag voor.
Met z’n allen op de bank en dan woordjes raden die ik per ongeluk expres verkeerd voorlees.

De Droomvallei boeken hebben ook altijd een thema dat belangrijk is voor kinderen.
Troost en samenwerken kwamen bijvoorbeeld in de vorige boeken aan de orde.

Het nieuwe boek van de Droomvallei gaat over de nacht.
Donker.
Geluiden die je niet kent.
De maan en de sterren.
Dieren die je overdag niet ziet.

In die boek gaan de kinderen het allemaal ontdekken.
Dromen, fijn en minder fijn, en wat kan je er aan doen?

Uiteraard weer veel en grote illustraties die na het voorlezen ingekleurd kunnen worden.

Veel lees- en kleurplezier!
Het boek verschijnt op 8 december 2012 bij de Ieni Mini fair in Hilvarenbeek!

Meer info en bestellen:

http://www.droomvallei.net/webwinkel/droomvallei0008.php